Thuốc, hóa dược và dược liệu

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
LIÊN KẾT VÀNG
Bắt đầu: 27/12/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Chương trình khuyến mãi thường niên
Bắt đầu: 15/01/2017
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình khuyến mãi combo sụn cá mập 100 viên
Bắt đầu: 05/04/2017
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình khuyến mãi combo sụn cá mập 30 viên
Bắt đầu: 15/04/2017
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình khuyến mãi combo sụn cá mập 100 viên
Bắt đầu: 20/05/2017
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình khuyến mãi tổng hợp
Bắt đầu: 24/05/2017
Kết thúc: 31/12/2018
HOTLINE
38.239.572