Khai thác, nuôi trồng thủy sản

Trúng thưởng và du lịch cùng Skretting Vietnam
Bắt đầu: 01/01/2018
Kết thúc: 20/12/2018
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH NĂM 2019, 2020
Bắt đầu: 01/01/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa
Bắt đầu: 01/01/2018
Kết thúc: 31/12/2018
BIDV TP HỒ CHÍ MINH CHÀO KHÁCH HÀNG NĂM 2018
Bắt đầu: 18/01/2018
Kết thúc: 17/01/2019
CÔNG TY TNHH LOTTE MEMBERS VIET NAM
Bắt đầu: 01/02/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Đồng hành cùng người nuôi tôm
Bắt đầu: 09/02/2018
Kết thúc: 31/12/2018
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI SẢN PHẨM AQUI-S
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 09/04/2019
CTKM tặng hàng mẫu cho khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 01/06/2018
Kết thúc: 31/12/2018
CTKM QUÀ TẶNG THĂM VIẾNG Q3,4/2018
Bắt đầu: 01/06/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Đồng hành cùng người nuôi tôm
Bắt đầu: 09/07/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Đồng Hành cùng người nuôi tôm
Bắt đầu: 20/08/2018
Kết thúc: 31/12/2018
HOTLINE
38.239.572