Đồ uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
TẶNG CẶP CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2017
Kết thúc: 31/08/2019
Tặng sản phẩm
Bắt đầu: 15/09/2017
Kết thúc: 31/12/2018
KHUYẾN MÃI MEN SỐNG
Bắt đầu: 06/10/2017
Kết thúc: 31/12/2018
TÍCH ĐIỂM VINID
Bắt đầu: 17/10/2017
Kết thúc: 31/12/2018
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
HOTLINE
38.239.572