Dịch vụ lưu trú và ăn uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
TẶNG PHIẾU ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 20/11/2018
Tri ân khách hàng có Thẻ AODAI
Bắt đầu: 01/01/2017
Kết thúc: 31/12/2019
Voucher tri ân khách hàng
Bắt đầu: 03/01/2017
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình thẻ thành viên EON51
Bắt đầu: 26/01/2017
Kết thúc: 24/01/2019
THẺ VIP BÔNG SEN CORP
Bắt đầu: 15/03/2017
Kết thúc: 14/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH 15 BÀN TẶNG 02 BÀN
Bắt đầu: 15/06/2017
Kết thúc: 31/12/2018
Thẻ thành viên Signature
Bắt đầu: 11/10/2017
Kết thúc: 11/06/2019
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU SG CENTRE
Bắt đầu: 17/10/2017
Kết thúc: 30/09/2019
Phiếu Quà Tặng Sinh Nhật Thành Viên
Bắt đầu: 15/11/2017
Kết thúc: 15/11/2018
HOTLINE
38.239.572