Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

Địa chỉ:Phòng số 1902A, Tầng 19, Mê Linh Point Tower, Số 2, Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Webite:http://www.tcivn.com
Điện thoại:(028) 6287 0000
Email:thaicorp@tcivn.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

Hàng mẫu Cá hộp 3 Cô Gái xe bánh mì 2018
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Khuyến mãi cá hộp sardines EO (50) mua 8 thùng tặng 2 thùng
Bắt đầu: 25/01/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Khuyến mãi kẹo Malai Thai mua 20 thùng tặng 1 thùng
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Hàng mẫu Koh Kae
Bắt đầu: 06/03/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Khuyến mãi Cellox mua 20 thùng tặng 1 thùng
Bắt đầu: 26/03/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Hàng mẫu bánh Bless, bánh gạo Yappy, kẹo Malai Thai
Bắt đầu: 26/03/2018
Kết thúc: 31/12/2018

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572