Chương trình siêu khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy duỗi tóc (trị giá 180.000 đ) và viên nang thanh xuân (trị giá 300.000 đ)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.280.000 đ)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 09/11/2018 đến ngày 30/06/2019
Tổng giá trị giải thưởng:64.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua lược nhuộm tóc GAN TAN HAO tặng một máy duỗi tóc và một hộp viên nang.

Nội dung chương trình:

Chương trình siêu khuyến mại mua lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.280.000 đ) tặng một máy duỗi tóc và một hộp viên nang.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TM FAMILY SHOPPING

Chương trình tri ân khách hàng
Bắt đầu: 19/05/2017
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình tri ân khách hàng
Bắt đầu: 04/04/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình tri ân khách hàng
Bắt đầu: 04/04/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình tri ân khách hàng
Bắt đầu: 20/06/2018
Kết thúc: 31/12/2018
CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/07/2018
Kết thúc: 31/12/2018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FAMILY SHOPPING
Bắt đầu: 20/07/2018
Kết thúc: 31/12/2018

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572