Chương trình khuyến mại SỐ 211

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chi tiết bảng kê đính kèm

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Đại lý, Nhà Phân phối và các khách hàng trên toàn quốc

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 04/11/2016 đến ngày 15/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:33.816.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Nội dung khuyến mại đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA

Chương trình khuyến mại SỐ 79/2018/KM-PKG
Bắt đầu: 03/11/2018
Kết thúc: 30/11/2018

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572